Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 394126

Dato: 20.03.2022

Hei

jeg er i mot dette forslag og for vern av menneskerettigheter.
Det som politikerne i Norge gjør nå er å splitte folket, har ingenting med helse å gjøre, kun utøve maktovergrep på det Norske folket. Takk!!

Morten