Høringssvar fra Kari Vikse

Dato: 12.03.2022

Nei til koronapass