Høringssvar fra Monica Rekkedal

Dato: 19.03.2022

Jeg syntes ikke at hjemlene skal forlenges.