Høringssvar fra Aud Erna Nilsen

Dato: 21.03.2022

Er sterkt imot dette !!!!

Er tilhenger av retten til å ta egne valg over mitt liv og bestemme over meg selv..!!