Høringssvar fra Ingunn Haukeberg

Dato: 14.03.2022

Dette forslaget blei sendt ut 4.mars og høringsfristen er allerede 21.mars! Å ha så kort frist på et slik alvorlig spørsmål er et overfall på norsk offentlighet og demokratiet! Forslaget er lovstridig da det ikke er noen pandemi i Norge i dag ! Omikron kan ikke kalles en allmennfarlig sykdom! Likevel prøver regjeringa å gjøre disse lovene fra 2020 permanente! Da gjøres smittevernsstaten permanent på bekostning av rettsstaten !