Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 618684

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverket som faller inn under.

De er grunnlovsstridige, menneskerettsstridige, bryter med Nürnberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt over det norske folk på dette viset.

Nok er nok!

Vi sier NEI en gang for alle.