Høringssvar fra Hanne Lise Kvanvik

Dato: 18.03.2022

Hei.

Jeg motsetter meg et slikt lovforslag som bryter med menneskerettighetene. Jeg er født fri. Ingen myndighet skal kunne påtvinge mennesket medisin eller vaksiner, eller bestemme hvor det skal oppholde seg. Et slikt kontroll samfunn er et onde og menneskefiendtlig.