Høringssvar fra Astrid Kvil

Dato: 10.03.2022

NEI til dette forslaget om forlenging.


Spesielt fordi det setter begrensninger for vår rett til å bestemme over egen kropp og bevegelighet/reisemuligheter.

At regjering og myndigheter skal bestemme hva som er best for meg og mine, samt ikke gir oss et nyansert bilde av hva som foregår er katastrofalt og ekstremt problematisk.

Nei til segregeringspass!

Alle restriksjoner ang Sars-Cov-2 må opphøre permanent og umiddelbart!