Høringssvar fra Kari Dunmez

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget må forkastes.