Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 419944

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette.

Jeg er for frihet og menneskerettigheter.