Høringssvar fra Andrea Haukvik

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette forslaget og ønsker at Norge skal gå foran som forsvarer av frihet og menneskerettigheter i en stadig mer autoritær og begrensa verden.