Høringssvar fra Linn Stokke Maude

Dato: 20.03.2022

Nei Nei Nei. Vi i Norge skal leve i et DEMOKRATI og dette bryter med menneskerettigheter og den norske grunnloven. Tvunget vaksinering av vaksiner som er hastegodkjent er fullstendig helt feil. Begynn og vise omsorg for den norske befolkningen!