Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 479939

Dato: 20.03.2022

Nei. Jeg stemmer imot dette forslaget!