Høringssvar fra Ann Haugen

Dato: 20.03.2022

Nei til dette forslaget.