Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 590238

Dato: 21.03.2022

Nok er nok! Er imot dette.