Høringssvar fra Ann Kristin Gjetle

Dato: 05.03.2022

Absolutt NEI til dette forslaget!!