Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 450547

Dato: 20.03.2022

Jeg sier Nei til til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidig forskriftshjemel i smitteloven og helseberedskapsloven for håndtering av corona pandemien forkastes for all fremtid