Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248727

Dato: 14.03.2022

Nei! Jeg motsetter meg dette.