Høringssvar fra Egil Kjellevand

Dato: 19.03.2022

NEI. NEI. NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven for coronaviruset.