Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 259149

Dato: 15.03.2022

Jeg samtykker ikke til dette forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler. Nok er nok, nå er det på tide å gå videre, og heller fokusere på hvordan vi ønsker å fungere som et demokratisk samfunn hvor alle individer blir respektert og er fri. Dette er menneskets naturlige fødselsrett, og ingen har rett til å trå over slike grenser. Det har i lang tid blitt gjort så mange overtramp mot landets innbyggere, brudd på grunnlov og mennesketettigheter, rasering av velferdstaten og brudd på andre etiske og moralske prinsipper. Jeg sier altså helt klart NEI til videreføring av smittevernstaten.