Høringssvar fra Eva Merete Jakobsen

Dato: 21.03.2022

Jeg stemmer IMOT forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Jeg har null tillitt til våre helsemyndigheter og våre folkevalgte etter 2 år med "pandemi". Null! Jeg er rasende på våre helsepolitikere som enten ikke evner å se hvilken skade de påfører det norske folk og mine familiemedlemmer med de såkalte vaksinene, eller de vet det men prøver å redde sitt eget skinn. Det er ren og skjer ondskap og jeg håper de en dag må stå til rette for sine handlinger. Og det tror jeg faktisk. Ufattelig at de fortsatt får holde på etter svineinfluensa vaksine tragedien. Godt hjulpet av korrupte massemedier. De fortjener INGEN tillitt av det norske folk. Så klart nei til forlengelse. Vaksinene fører til immunsvikt og det er så tydelig at det er hårreisende at galskapen får fortsette.