Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 287026

Dato: 17.03.2022

Forslaget må forkastes.