Høringssvar fra Kristin E Svensen

Dato: 04.03.2022

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien, er bare helt forkastelig og ikke minst sleipt.

Dette lovforslag bryter med Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Vaksinene som brukes mot Covid-19 er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker, og dere er fullstendig klar over at de ikke virker, at de skader og dreper!!

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Du er ansvarlig både om du gir ordre og/eller er en passiv eller aktiv medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.

Hilsen Kristin E Svensen