Høringssvar fra Kristian Reilly-Størkersen

Dato: 08.03.2022

Det er hinsides enhver fornuft å utvide disse tiltakene. Det er svært få som dør av vaksina. Den såkalte pandemien er over. Det kommer ikke flere varianter. Den har blitt mildere for hver mutasjon. Svartedauden og spanskesyken holdt begge på i ca. 2 år. Korona har nå vart i over 2 år, med svært få døde i forhold til de nevnte pandemier. Tiltakene bør ikke forlenges.