Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 491047

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt i mot dette. Går i mot friheten vår til å ferdes hvor vi vil.