Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363214

Dato: 19.03.2022

Jeg synes IKKE hjemlene skal forlenges. Disse hjemlene er ikke godt nok begrunnet av forskning mtp skadevirkning /virkning.