Høringssvar fra Bjørk Andersen

Dato: 16.03.2022

NEI til dette forslaget i høringsnotatet. Forskaget som legges frem er i strid med grunnleggende menneskerettigheter, autonomi og Grunnloven. Forslaget må forkastes.

Det er også svært kritikkverdig med kort høringsfrist på knappe to uker. Men med de korte svarfristene, er det vanskelig både for fagorganisasjoner og andre høringsinstanser å komme med gode nok gjennomarbeidede innspill. De korte fristene er en trussel mot demokratiet.