Høringssvar fra Lærke Ellingsgaard

Dato: 18.03.2022

Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

Koronasertifikat bryter grunnloven

Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

Koronasertifikat udemokratisk

Koronasertifikat er uvitenskapelig

Koronasertifikat rammer alle

Koronasertifikat er et kontrolltiltak

Koronasertifikat segregerer

NEI TIL KORONASERTIFIKAT