Høringssvar fra Linn Hermansen

Dato: 13.03.2022

Nei!

Jeg er ikke enig i dette forslaget!