Høringssvar fra Knut Sørbø

Dato: 21.03.2022

Dette er det inngen grund til, dette bryter med menskeverdet.

Jeg vil ikke bli behandelet på en slik måte selv å vil ikke at mine medmensker blir det heller. Så et klart nei fra meg.