Høringssvar fra Nader Eide

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Jeg sier nei til dette lovforslaget som vil skape et helseregime med resultat i en stat som begår folkemord på egen befolkning gjennom internasjonale, hemmeligholdte avtaler med vaksineprodusenter som har til hensikt å redusere det globale antallet befolkning gjennom genmodifikasjon og ta kontroll over verden under navnet The Great Reset. Dere burde skamme dere.