Høringssvar fra Aron Johannes Einarsen

Dato: 07.03.2022

Hei,

Slik karantene, isolering og håndtering av dette har blitt gjennomført så er det i seg selv bevis nok på at det IKKE bør videreføres. Dette med tanke på viruset og variantenes sykdomsbyrde ikke har vært så alvorlig at innskrenkninger i rett til familieliv etc er forholdsmessig! Sykehusinnleggelser har vært langt under nivå med beredskapsplaner og det er gjøre lite for å bedre situasjonen.
Det er flere eksempler på ulogiske tiltak (Ref Gullvåg på NRK Debatten) og det er ingen bevis på at enkelttiltak har bidratt særlig positivt, men det er brukt det samlede bidraget som unnskyldning til å ha ulogiske tiltak. Dette må det bli en stopp på før man har medisinskfaglig grunnlag som beskriver og dokumenterer nødvendigheten opp imot forholdsmessigheten. Dette er vel fortsatt unntatt offentligheten.
Samtidig er det utført en skremselspropaganda som har påført mange, spesielt unge og barn en alvorlig frykt. Hvilke konsekvenser dette har og vil få er usikkert.
Midlertidig hastegodkjente vaksiner som i liten eller ingen grad hindrer smitte og/eller gir vesentlig helsefordel opp imot innmeldte bivirkninger (over 50k der over 5k er kodet som alvorlig) er en enda større skandale. Her er det også dødsfall som er forårsaket av vaksiner. Samtidig kodes dødsfall med årsak covid-19 der de inntil 30 dager før dødsfall har positiv test som nettopp covid-19 dødsfall, selv om årsaken er noe helt annet.
Covid-19 kan være alvorlig infeksjon for eldre og de med underliggende sykdommer, noe Influensa og andre lignende infeksjoner er. Det har aldri blitt innført karantene og isolasjon for dette. Er man syk så holder man seg hjemme!
Og stue friske, symptomfrie mennesker inn på et trangt karantenehotell er uverdig, lite smart smittevernfaglig og brudd på menneskerettigheter. Nå må disse ulogiske tiltakene stanses umiddelbart.
Mvh Aron Einarsen, Bioingeniør.