Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 248225

Dato: 14.03.2022

Ingen grunn til å holde frem med midlertidige forskriftshjemler. Befolkningen er vaksinert, både vaksinerte og uvaksinerte smitter, og både vaksinerte og uvaksinerte kan bli smittet flere ganger. Vi må lære å leve med covid som vanlig forkjølelse og influensa. Ingen grunn til testing, coronasertifikat eller forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av vaksine eller ikke vaksine.