Høringssvar fra Børre Ellingsen

Dato: 21.03.2022

Er ikke enig i at reglene skal forlenges slik situasjonen er i dag.
vi har ingen pandemi og har ikke behov for spesielle smitteverntiltak.