Høringssvar fra Ellinor Mollan

Dato: 18.03.2022

Forskriftshjemlene er midlertidige og skal ikke forlenges. De er en skamplett på demokratiet vårt. Nå må dere politikere våkne opp og bruke deres sunne fornuft til det beste for folket.