Høringssvar fra Morten Berg

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av koronatiltakene. Dette er tiltak som er uforenelige med å leve i et demokrati. Tiltakene er lite hensikstmessige i forhold til den trusselen som pandemien utgjør. Siden pandemien startet har myndighetene trådt over grenser som man ikke trodde var mulig for noen få år siden. konsekvensene av nedstengningene har vært enorme, både for befolkningen og næringsliv. Livskvaliteten til mange mennesker har blitt redusert, de psykiske belastningene har eskalert som følge av isolasjonen nedstengningene medfører. Jeg ber om at grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske prinsipper respekteres og at forslaget om å forlenge koronatiltakene skrinlegges.