Høringssvar fra Ivan Milojevic

Dato: 21.03.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnloven,menneskerettigheter og Nurnbergkoden og åpner opp for apartheid regime i Norge.