Høringssvar fra Lars T. Helleren

Dato: 21.03.2022

Jeg protesterer mot regjeringens forslåtte forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

De midletidige forskriftshjemler må nå avsluttes. Beslutningsprosessene må tilbakeføres til det norske Storting slik det var før koronapandemien og de midlertidige anordninger ble innført.
Det finnes ingen helsefaglige fakta som nødvendiggjør regjeringens foreslåtte forlengelse av de midlertidige anordninger.
Midlertidige anordninger skal ikke i praktis bli permanente. Demokratiet må gjeninnføres i Norge.