Høringssvar fra Jan Georg Ankerstedt

Dato: 16.03.2022

Jeg er sterkt imot å forlenge disse forskriftene angående isolering, smittekarantene og krav til oppholdssted i innreisekarantene. Dette fordi håndteringen av disse koronatiltakene ikke har blitt gjennomført på en slik måte, at de skulle ha noe hensiktsmessig smittevern. Grunnen til at jeg mener dette, er fordi jeg har reist en del innad i Norge, og mellom Norge og Skottland under denne påståtte "pandemien" og sett for mye "hull" i disse smitteværnstiltakene, til at de skulle hatt noe reell effekt, hvis denne covid19 sykdommen var så farlig som FHI og media ville ha det til.

Jeg ser ikke at viruset og variantenes sykdomsbyrde har vært alvorlige nok, til å innskrenke folks rett til et normalt familieliv. Siden sykehusinnleggelser har vært langt under nivået i henhold til beredskapsplanene, og Staten ikke har gjort noe for å øke antall akkuttplasser, ser jeg på tiltakene som ulogsike.

Det er ikke medisinfaglig grunnlag nok, som dokumenterer nødvendigheten opp imot forholdsmessigheten med disse tiltakene (ref. Gullv på NRK debatten) som sa at det ikke er bevis på at enkelttiltak har bidratt noe særlig positivt.

Med tanke på hvilke konsekvenser all denne skremselspropagandaen har skapt av frykt i mange, spesielt barn og unge, vil bare fremtiden vise. Dette kan tvilsomt være medisinfaglig godt nok dokumentert, og i tillegg ikke være forsvarlig.

Denne midlertidig godkjente eller betinget godkjente "vaksinen" som i liten eller ingen grad gir vesentlig helsefordel, eller hindrer smitte, må ikke under noen omstendigheter påtvinges mennerker, særlig med tanke på at det har blitt innmeldt over 50 tusen bivirkninger, hvorav ca 5 tusen er karakterisert som alvorlige. Dette er skandale, særlig siden det forekommer dødsfall som direkte årsak av vaksinen.

Covid-19 regnes som en alvorlig infeksjon for eldre og de med underliggende sykdommer, men det gjør også sesonginfluensa, uten at det har blitt gjennomført noen liknende restriksjoner av den grunn.

Siden disse smittevernstiltakene er ulogiske, og i tillegg er brudd på menneskerettighetene, må det bli slutt på å stue friske symptomfrie mennesker inne på trange hotellrom, og i tillegg ta fra dem bevegelsesfriheten.

Må minne dere på at lover og forskrifter skal utformes slik at de er innenfor rammene av grunnloven. Også smittevernsloven og forskriftene må være slik utformet.