Høringssvar fra Perly Jacobsen

Dato: 11.03.2022

Jeg samtykker ikke.