Høringssvar fra Bente Smistad

Dato: 04.03.2022

Jeg er i mot forlengelse. Befolkningen bør selv få vurdere sin situasjon og evt isolasjonstid i egnet husvære .

Karantenehotell en uforholdsmessig ekstremt stor psykisk belastning. Og må ikke brukes der befolkningen har andre alternativer.