Høringssvar fra Hilde Bjørheim

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av disse hjemlene, nei til helsediktatur.

Jeg er i mot forlengelse av midlertidige forskrifthjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona pandemien.