Høringssvar fra Kjell Tore Auestad Kalleli

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot hele koronaloven & denne høringen på følgende grunnlag:

Vi har ikke hatt noen gang en reel epedemi eller pandemi i hennhold til definisjon og viruset kjent som:

Covid-19 og alle muteringene knyttet til Covid-19.

Som for eksempel Omikrom som nevnes i høringsbrevet i denne høringen.

Her er definisjonene for pandemi & epedemi:

Pandemi:

Pandemi er eit omgrep som blir nytta om ein sjukdom som rammar særs mange menneske og breier seg over eit svært stort geografisk område, til dømes fleire verdsdelar. Ein pandemi er såleis ein vidfemnande epidemi som omfattar store delar av verda.

Kilde; https://sml.snl.no/pandemi

Epedemi:

Epidemi er en vanlig brukt betegnelse på en situasjon med økt hyppighet og utbredelse av sykdommer eller dødsfall, i forhold til hva som er vanlig eller forventet blant grupper av mennesker innenfor et begrenset eller definert tidsrom.

https://sml.snl.no/epidemi

Hva en større andel av folket betyr:

En større andel vil normalt være opp mot 50% eller mer enn 50% av befolkningen.

Hva som er normalen i Norge kan dere lese her:

- Dødlighet og dødsårsaker i Norge over 60 år;

https://www.fhi.no/publ/2012/dodelighet-og-dodsarsaker-i-norge-g/

Det er først etter 2år man nærmer seg en normal influensa sessong i hennhold til statestikken fra FHI;

Dødlighet og dødsårsaker i Norge over 60 år.

Å dette er fordi vi aldri resayte tellingen etter det første året.

Så kan man ta for seg tallene:

Smitte tilfeller alså positiv pcr test betyr ingenting, det er kun mennesker som utvikler sykdom som skulle ha blitt telt.

For eksempel innlagt på intensiv avdeling på sykehusene.

Døde med positiv test før død, eventuelt obduksjon som konkluderer med død av Covid-19 / Sars-Cov2.

Selve tallet innlagt på sykehus med Covid-19 har visst seg å blitt tukklet med flere ganger. X person kommer inn for en brukket fot, blir testet for Covid-19, får positiv test men er ikke syk og telles som ett smitte tilfellet. Som er direkte uvitenskapelig og en skam for hele samfunnet.

For eksempel så var hele smittetrykket 20 december 2021 slik;

Hva dette betyr i prosent:

Antall testet:

9044376

Meldte tilfeller (Kun positiv pcr test)

339006

=

Resultat: 3.75 % Total smitte trykk i Norge etter 2 år.

------

Det er også kommet dokumentasjon frem nå at selskapet Moderna laget Covid-19. Å dette bør etterforskes omgående.

(Klasifisering ulovlig bio våpen, bio terrorisme. Brudd på FN Sikkerhetsrådets resolusjon 1373.)

Funnet kan dere lese om her;

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fviro.2022.834808/full#B10

https://dailyexpose.uk/2022/03/14/documents-published-confirming-moderna-created-covid/