Høringssvar fra Mona

Dato: 21.03.2022

Jeg godtar på ingen måte at myndighetene på denne måten skal ta over vår frihet til å bestemme over oss selv og vår kropp.

Det har aldri vært noen pandemi - kun en PCR Plandemi.

Jeg sier derfor NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.