Høringssvar fra Heidrun Miller

Dato: 21.03.2022

NEI! til "forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien".