Høringssvar fra Birgit Westgård

Dato: 10.03.2022

Til Regjeringen .
Askim 10. mars 2022.

Undertegnede sier NEImtil dette og ber om at forslaget av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.

Med vennlig hilsrn

Birgit Westgård

Midtveien 4, 1813 Askim

Mobil +47 97757811

E-post: birwestg@online.no

Undertrgnede sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!

Med vennlig hilsen

Birgit Westgård

Midtveien 4, 1813 Askim

Mobil: +47 977 57 811

E-post, birwestg@online.no