Høringssvar fra Henrik With

Dato: 20.03.2022

Nei

Synes ikke at det "midlertidlig" skal forlenges noe som helst. Inngrep i den private sfære og tvang hører ikke hjemme i en sivilisert verden. Dialog transpente forhold skal føre våres sivilisasjon videre.
lurer fortsatt på hvorfor noen ønsket 60 års taushet rundt nedstening 12 mars 2020.