Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 144823

Dato: 09.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.