Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179513

Dato: 10.03.2022

Jeg sier NEI til dette. Jeg ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!