Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393045

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke at alle de nevnte hjemlene skal forlenges. Ingenting av dette er medisinsk begrunnet. I tillegg er det viktig å starte TIDLIG behandling ved sykdom. Ikke la de isolere seg til det verre.